TIETOSUOJASELOSTE HOSTEL TIKKA OY

●●⬤●●

1.     REKISTERINPITÄJÄ

Hostel Tikka Oy

Tikanperä 1a,

96910 Rovaniemi

info@hosteltikka.fi

+358 40 158 9602

Y-tunnus: 2918075-4 

2.     Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Tanja Mommo

info@hosteltikka.fi

+358 40 158 9602

Y-tunnus: 2918075-4


3.     Rekisterin nimi

Hostel Tikka Oy:n asiakasrekisteri 

4.     Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Hostel Tikka Oy:n kanssa. 

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan huonevarausta tehdessä ja huonelaskutusta varten. Osa tietojen käsittelystä perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvollisuuteen. 

5.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

Tämän rekisterin tarkoituksena ovat

×         Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen

×         Asiakassuhdeviestintä

×         Asiakkaan tekemien varausten käsittely

×         Palveluiden myynti ja toteutus

×         Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely

×         Rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

×         Mahdollistaa majoitusliikkeen verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä.

×         Matkustajatietoja käsitellään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseksi 

6.     Rekisterin tietosisältö

×         Asiakkaan antamat tiedot: Etu- ja sukunimi, henkilötunnus tai syntymäaika, yhteystiedot (esim. puhelinnumero sekä sähköpostiosoite), sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa majoittuvien lasten lukumäärä, ikä ja nimi sekä tarvittaessa asiakkaan laskutusyhteystiedot

×         Yritysasiakkailta lisäksi: Yrityksen nimi, Yrityksen osoitetiedot ja yhteystiedot, yrityksen Y-tunnus.

×         Asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot

×         Varaustiedot (Menneet ja tulevat varaukset)

×         Asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot: esim. huoneen tai savuttomuus, huonetyyppitiedot ja tiedot hänen haluamistaan palveluista

×         Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot

×         Asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin

×         Lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

×         Tiedot rekisterinpitäjän palvelujen käytöstä korttikohtaisesti (esim. yöpymiset ja ostot)

×         Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi) 

7.     Säännönmukaiset tietolähteet 

Kaikkien asiakkaiden tiedot kerätään booking.com-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla tai paperilomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti käyttäessään Booking.com-verkkokauppaa tai asiakastietolomaketta tai tiedot kerätään sisäänkirjautumisen yhteydessä manuaalisesti. 

8.     Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa, tai laki ja viranomaisen päätös näin määrää. 

Jos rekisterinpitäjä myy, uudelleenjärjestelee tai muutoin luovuttaa liiketoimintansa joko kokonaan tai osittain, henkilötietoja voidaan luovuttaa samanaikaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9.     Rekisterin suojauksen periaatteet

A.     Manuaalinen aineisto

Jos palvelimelle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä lain määräämillä viranomaisilla on käyttöoikeus aineistoon. 

B.     Palvelimelle talletetut tiedot 

Toimimme yhteistyössä Booking.com B.V:n kanssa, joka sijaitsee osoitteessa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat (www.booking.com) (tästä eteenpäin Booking.com), tarjotaksemme internetvarauspalveluja. Me tarjoamme sisällön tälle sivustolle ja teet varauksen suoraan majoituspaikkaamme, mutta varaukset käsitellään Booking.comin kautta. Tälle sivustolle antamasi tiedot jaetaan sen vuoksi myös Booking.comin ja sen sisar- ja tytäryritysten kanssa. Nämä tiedot voivat sisältää henkilötietoja, kuten nimen, yhteystiedot, maksutiedot ja kanssasi matkustavien asiakkaiden nimet ja mahdolliset varauksenteon yhteydessä tekemäsi valinnat. Jos haluat lisätietoa Booking.comista yrityksenä, käy Booking.comin verkkosivustolla. Booking.com voi käsitellä henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, jotka on määritelty Booking.comin yksityisyydensuojalausekkeessa. 

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla lomakkeella tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. 

12. Muut mahdolliset oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.” 

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Hostel Tikka Oy

Laaksontie 8, 96900 Saarenkylä

info@hosteltikka.fi

+358 40 158 9602

Y-tunnus: 2918075-4


 

+358 40 158 9602 

  info@hosteltikka.fi

Hostel tikka Oy
Tikanperä 1a,
96910 Rovaniemi
finland

Ⓒ 2019-2024